Background Image

כספית בענן - שליטה בעסק. בכל מקום, בכל זמן.

האם אתה רוצה שליטה על ההכנסות ועל ההוצאות של העסק?

האם אתה מחפש הנהלת חשבונות באינטרנט ?

אם כן הגעת למקום הנכון! כספית בענן תעזור לך להפיק חשבוניות ממוחשבות, לשלוט על החיובים של הלקוחות, ולפקח על ההוצאות של העסק.

הנהלת חשבונות באינטרנט שפשוט תקפיץ את העסק שלך.

קבל חודש חינם חודש חינם
Product Image

המחירים של כספית בענן.

לכספית שש גרסאות בסיסיות ומספר מודולים אופציונאליים.
אנחנו בטוחים שתוכל למצוא את הפיתרון שמתאים בדיוק לעסק שלך.

תוכל לרכוש את הרישיון לשימוש במודולים הדרושים לך, ויש גם חבילות אטרקטיביות.

צעד 1 • בחר את הגרסה המתאימה ביותר ...

כספית

3690 לחודש

44280 42066 לשנה

תמיכה חינם
 • עד 500 מסמכים בחודש
 • הזנת הוצאות
 • דו"ח מע"מ ומקדמות מס
 • דו"ח רווח והפסד

כספית+

הנמכרת ביותר!

4890 לחודש

58680 55746 לשנה

תמיכה חינם
 • כל היכולות של כספית
 • ניהול פריטים
 • חשבוניות מתשלומים דחויים
 • מט"ח

כספית+מלאי,
כספית+יועצים,
כספית+עמותות

5990 לחודש

71880 68286 לשנה

תמיכה חינם
 • כל היכולות של כספית+
 • ניהול מלאי
 • חיובי זמן
 • קבלות לתרומה

המחירים לפני מע"מ

לא בטוח איזו גרסה מתאימה לך? קרא את הפירוט של היכולות של כספית.

צעד 2 • בחר במודולים אופציונאליים שמרחיבים את היכולות של הגרסה הבסיסית

ניתן לרכוש רק את המודולים הדרושים לך או לרכוש חבילה במחיר מוזל.

היכולת פרטים עלות לחודש1 עלות לשנה2
גיבוי לשרת של כספית גיבוי של הנתונים שלך לשרת של כספית חינם חינם
חתימה דיגיטלית חתימה דיגיטלית למסמכים שתפיק מכספית. מאפשר לך לשלוח אותם בדואל! חינם חינם
מודול API רישיון שימוש במודול Web API חינם חינם

ניהול לקוחות

אנשי קשר רשימת אנשי קשר לכל לקוח. מתאים למי שמוכר לארגונים גדולים וצריך לשלוח את החשבונית לאיש קשר אחר בכל פעם. 1000 11400
צירוף קבצים לכרטיס לקוח אפשרות לצרף קבצים לכרטיס לקוח: הצעות מחיר, תרשימים, קבצי וורד וכו'. 1000 11400
משימות מערכת ניהול משימות בתוך כספית. 4000 45600
הוראות קבע חיוב חודשי של לקוחות בכרטיסי אשראי. 4000 45600
מכתבי התראה משלוח אוטומטי של מכתבי התראה ללקוחות שאיחרו בתשלום. 4000 45600
פרויקטים שיוך של מסמכים והוצאות לפרויקטים, דוחות פרויקטים 2000 22800
מודול ניהול לקוחות רישיון שימוש במודול ניהול לקוחות:
אנשי קשר, צירוף קבצים לכרטיס לקוח,
ניהול משימות, משלוח מכתבי התראה ללקוחות מאחרים, הוראות קבע, פרויקטים, קישור למערכת פאורלינק (PowerLink CRM)
14400 164160
מודול הרשאות ומשתמשים נוספים משתמש ראשון: חינם, העלות היא לכל משתמש נוסף. 1200 13680

שיווק

דפי המכירה של כספית דפי מכירה קלים להקמה למכירה של מוצרים ושירותים: ספרים, קורסים, שעות יעוץ ועוד 1000 11400
קישור למערכת משלוח דואל. העברה אוטומטית של פרטי הלקוחות למערכת משלוח דואל: רב מסר או שלח מסר. 1500 17100
קופונים צירוף של קופונים לחשבוניות. 4000 45600
מודול שיווק רישיון שימוש במודול שיווק שכולל:
קישור למערכת שלח מסר או למערכת רב מסר,
מודול דפי סליקה אינטרנטיים,
משלוח קופונים בחשבוניות.
5850 66690

סליקת כרטיסי אשראי

סליקת כרטיסי אשראי סליקת כרטיסי אשראי מתוך כספית בקבלות, בחש/קבלה, ובתעודות החזר .
עלות הקמה חד-פעמית: ₪ 19900
בניגוד למתחרים אצלינו אין הגבלה על מספר הסליקות בחודש. ההיפך! סלוק כמה שיותר.
4000
מבצע!
אסימונים שמירת מספרים של כ"א של לקוחות. 2000
הוראות קבע הוראות קבע בכרטיסי אשראי. חיובים חודשיים או שנתיים.
בכדי להשתמש במודול יש לרכוש רישיון גם למודול אסימונים
4000 45600

מכירות באינטרנט

דפי מכירה של כספית כולל סליקה מתוך כספית
עלות הקמה חד-פעמית: ₪30000
מחיר מבצע! עד סוף המלאי!
מדרגות לפי מספר הסליקות בחודש? לא אצלינו.
7590 29090
דפי מכירה של כספית עם אסימונים כולל סליקה מתוך כספית
האסימונים מאפשרים לך לשמור את מספר כרטיס האשראי של הלקוח לחיובים חוזרים.
עלות הקמה חד-פעמית: ₪44990
מחיר מבצע! עד סוף המלאי!
מדרגות לפי מספר הסליקות בחודש? לא אצלינו.
9590
דפי מכירה של כספית עם אסימונים והוראות קבע שילוב של דפי סליקה עם אסימונים והקמת הוראות קבע. האסימונים מאפשרים לך לשמור את מספר כרטיס האשראי של הלקוח לחיובים חוזרים.
הוראות הקבע מאפשרות לך לחייב את הלקוח מדי חודש או שנה עבור שירות מתגלגל. עלות הקמה חד-פעמית: ₪44990
מחיר מבצע! עד סוף המלאי!
מדרגות לפי מספר הסליקות בחודש? לא אצלינו.
13590
מימשק לפייפאל מימשק להפקת חשבוניות מתשלומים בפייפאל PayPal 3000 34200

יכולות נוספות

500 מסמכים חבילה של 500 מסמכים חודשיים. החבילה הראשונה היא בחינם. 3550 3373
משלוח מסמכים בווטסאפ אפשרות לשלוח קישורים למסמכים בכספית דרך ווטסאפ 990
משלוח SMS משלוח SMS מכרטיס הלקוח. לדוגמה: הודעה על משלוח חבילה, עדכון על הפקת חשבונית וכו'. התקשר! התקשר!
צירוף קבצים להוצאות אפשרות לצרף קבצים להוצאות שהזנת לכספית. לדוגמה, החשבונית של הספק. 1000 11400
יצוא לקובץ 100 וקישור לסטורנקסט יצוא תעודות משלוח לקובץ 100. משלוח תעודות משלוח למערכת סטורנקסט. 2000 22800
אחסון מסמכים. עלות לכל 1 GB. מקום לאחסון מסמכים על השרת של כספית. 100MB ראשונים הם חינם. 285 3249
עלות שעת פיתוח. העלות של שעת עבודה לצורך הערכת עלויות פיתוח ופרויקטים. 38200
1המחירים ב-₪ לפני מע"מ.
2רכישת רישיון לשנה מזכה אותך בהנחה של 5%. המחירים בטבלה הם לאחר ההנחה..

רוצה לחסוך? רכוש חבילה מוכנה

המחירים הם ב-₪, לחודש, לפני מע"מ

כן! אני רוצה חודש חינם