מודול סליקה ויצירת חש/קבלה עבור מערכת WooCommerce.

אנו מציעים לך מודול (פלאגין Plugin) שמקשר את מערכת WooCommerce לסליקת כרטיסי אשראי ומאפשר יצירת חש/קבלה.

לאחר התקנת הפלאגין במערכת WooCommerce שלך תוכל לסלוק דרך מערכת זד קרדיט וליצור חשבוניות במערכת כספית בענן.

אפשר להשתמש בפלאגאין לסליקה בלבד ואפשר לקנפג אותו גם ליצור חש/קבלה בכספית בענן.

הורדה של הפלאגין

הורד את המודול, והתקן אותו לפי הוראות ההתקנה שמצורפות אליו:

פלאגין לסליקת כרטיסי אשראי וליצירת חש/קבלה למערכת WooCommerce

הדגמה של הפלאגין

אפשר לבדוק את המערכת בחנות ההדגמה של פלאגין לסליקת כרטיסי אשראי והפקת חשבוניות.
החנות מחוברת למסוף בדיקה, כך שתוכל להכניס מספרים אמיתיים של כרטיסי אשראי, והם לא יחויבו בפועל.
החשבוניות מופקות מהעסק "כספית+" בח-ן ההדגמה של כספית בענן.

עלות

המודול עצמו ניתן לך לשימוש ללא עלות. השימוש בכספית ובמערכת הסליקה הוא כמובן בעלות נפרדת.