קודי שגיאה של אשראית EMV

0 מאושר
1 כרטיס חסום
2 גנוב החרם כרטיס
3 התקשר לחברת האשראי
4 העסקה לא אושרה
5 כרטיס מזוייף החרם
6 מספר ה-CVV שהוזן שגוי (3-4 הספרות בגב הכרטיס)
7 דחה עסקה: CAVV/UCAF שגוי
8 דחה עסקה: AVS שגוי
9 דחייה - נתק בתקשורת
10 אישור חלקי
11 דחה עסקה: חוסר בנקודות/כוכבים/מיילים/הטבה אחרת
12 בכרטיס לא מורשה במסוף
13 דחה בקשה .קוד יתרה שגוי
14 דחייה .כרטיס לא משוייך לרשת
15 הכרטיס אינו בתוקף
16 דחייה - אין הרשאה לסוג מטבע
17 דחייה - אין הרשאה לסוג אשראי בעסקה
26 מספר תעודת הזהות שהוזן שגוי
41 ישנה חובת יציאה לשאילתא בגין תקרה בלבד לעסקה עם פרמטר j2
42 ישנה חובת יציאה לשאילתא לא רק בגין תקרה, לעסקה עם פרמטר j2
51 חסר קובץ ווקטור 1
52 חסר קובץ ווקטור 4
53 חסר קובץ ווקטור 6
55 חסר קובץ ווקטור 11
56 חסר קובץ ווקטור 12
57 חסר קובץ ווקטור 15
58 חסר קובץ ווקטור 18
59 חסר קובץ ווקטור 31
60 חסר קובץ ווקטור 34
61 חסר קובץ ווקטור 41
62 חסר קובץ ווקטור 44
63 חסר קובץ ווקטור 64
64 חסר קובץ ווקטור 80
65 חסר קובץ ווקטור 81
66 חסר קובץ ווקטור 82
67 חסר קובץ ווקטור 83
68 חסר קובץ ווקטור 90
69 חסר קובץ ווקטור 91
70 חסר קובץ ווקטור 92
71 חסר קובץ ווקטור 93
73 חסר קובץ PARAM_3_1
74 חסר קובץ PARAM_3_2
75 למסוף אין הרשאה לחיוב כרטיס תייר (חו"ל)
76 חסר קובץ PARAM_3_4
77 חסר קובץ PARAM_361
78 חסר קובץ PARAM_363
79 חסר קובץ PARAM_364
80 חסר קובץ PARAM_61
81 חסר קובץ PARAM_62
82 חסר קובץ PARAM_63
83 חסר קובץ CEIL_41
84 חסר קובץ CEIL_42
85 חסר קובץ CEIL_43
86 חסר קובץ CEIL_44
87 חסר קובץ DATA
88 חסר קובץ JENR
89 חסר קובץ Start
101 חסרה כניסה בוקטור 1
103 חסרה כניסה בוקטור 4
104 חסרה כניסה בוקטור 6
106 חסרה כניסה בוקטור 11
107 חסרה כניסה בוקטור 12
108 חסרה כניסה בוקטור 15
110 חסרה כניסה בוקטור 18
111 חסרה כניסה בוקטור 31
112 חסרה כניסה בוקטור 34
113 חסרה כניסה בוקטור 41
114 חסרה כניסה בוקטור 44
116 חסרה כניסה בוקטור 64
117 חסרה כניסה בוקטור 81
118 חסרה כניסה בוקטור 82
119 חסרה כניסה בוקטור 83
120 מספר כרטיס שגוי (קוד 90/120)
121 חסרה כניסה בוקטור 91
122 חסרה כניסה בוקטור 92
123 חסרה כניסה בוקטור 93
141 בית העסק אינו רשאי לקבל כרטיסי אשראי מסוג זה. ניתן לנסות כרטיס אחר.
142 למסוף אין אישור לחיוב כרטיס תייר (חו"ל)
143 חסרה כניסה בקובץ תחומי מועדון 3.6.1
144 חסרה כניסה בקובץ תחומי מועדון 3.6.3
145 חסרה כניסה בקובץ תחומי מועדון 3.6.4
146 חסרה כניסה בקובץ תקרות לכרטיסי 4.1 PL
147 חסרה כניסה בקובץ תקרות לכרטיסים ישראלים שאינם PLשיטה 4.2 0
148 חסרה כניסה בקובץ תקרות לכרטיסים ישראלים שאינם PLשיטה 4.3 1
149 למסוף אין אישור לחיוב כרטיס תייר (חו"ל)
150 חסרה כניסה בקובץ כרטיסים תקפים -ישראכרט
151 חסרה כניסה בקובץ כרטיסים תקפים -כאל
152 חסרה כניסה בקובץ כרטיסים תקפים -מנפיק עתידי
182 שגיאה בערכי וקטור 4
183 שגיאה בערכי וקטור 6/12
186 שגיאה בערכי וקטור 18
187 שגיאה בערכי וקטור 34
188 שגיאה בערכי וקטור 64
190 שגיאה בערכי וקטור 90
191 נתונים לא תקינים בוקטור הרשאות מנפיק
192 נתונים לא ולידים בסט הפרמטרים
193 נתונים לא ולידים בקובץ פרמטרים ברמת מסוף
250 בעיית זיהוי (שם משתמש/סיסמא/מספר מסוף לא תקינים)
255 תקלה כללית - לפנות לשב"א
256 מספר עסקה (TransactionNumber) אינו ייחודי עבור תאריך העסקה (TransactionDate)
257 לא נמצא מידע נדרש
260 אחד או יותר מהפרמטרים המועברים לפונקציה לא תקין (בד"כ ערך לא נומרי בשדה נומרי)
262 נכשל פיענוח חלק מהעסקאות שנכשלו להפקדה
280 Timeout (משך זמן חזרה למשתמש - יותר מדקה). במידה וחוזר על עצמו יש לפנות לשב"א
298 נסיון לעבוד עם מסוף ייצור דרך אתר בטא
300 אין הרשאה לסוג עסקה - הרשאת סולק
301 אין הרשאה למטבע - הרשאת סולק
303 אין הרשאת סולק לביצוע עסקה כאשר הכרטיס לא נוכח
304 אין הרשאה לאשראי - הרשאת סולק
308 אין הרשאה להצמדה - הרשאת סולק
309 אין הרשאת סולק לאשראי במועד קבוע
310 אין הרשאה להקלדת מספר אישור מראש
311 אין הרשאה לבצע עסקאות לקוד שרות 587
312 אין הרשאת סולק לאשראי דחוי
313 אין הרשאת סולק להטבות
314 אין הרשאת סולק למבצעים
315 אין הרשאת סולק לקוד מבצע ספציפי
316 אין הרשאת סולק לעסקת טעינה
317 אין הרשאת סולק לטעינה/פריקה בקוד אמצעי התשלום בשילוב קוד מטבע
318 אין הרשאת סולק למטבע בסוג אשראי זה
319 אין הרשאת סולק לטיפ
341 אין הרשאה לעסקה - הרשאת מנפיק
342 אין הרשאה למטבע - הרשאת מנפיק
343 אין הרשאת מנפיק לביצוע עסקה כאשר הכרטיס לא נוכח
344 אין הרשאה לאשראי - הרשאת מנפיק
348 אין הרשאה לביצוע אישור בקשה יזומה ע"י קמעונאי
349 אין הרשאה מתאימה לביצוע בקשה לאישור ללא עסקה J5
350 אין הרשאת מנפיק להטבות
351 אין הרשאת מנפיק לאשראי דחוי
352 אין הרשאת מנפיק לעסקת טעינה
353 אין הרשאת מנפיק לטעינה/פריקה בקוד אמצעי התשלום
354 אין הרשאת מנפיק למטבע בסוג אשראי זה
381 אין הרשאה לבצע עסקת contactlessמעל סכום מרבי
382 במסוף המוגדר כשרות עצמי ניתן לבצע רק עסקאות בשירות עצמי
384 מסוף מוגדר כרב-ספק /מוטב - חסר מספר ספק/מוטב
385 במסוף המוגדר כמסוף סחר אלקטרוני חובה להעביר eci
401 לא ניתן לבצע עסקת קרדיט (מספר התשלומים גדול ממספר תשלומים המקסימלי לעסקת קרדיט). יש ליצור קשר עם חברת האשראי לפרטים נוספים.
402 לא ניתן לבצע עסקת קרדיט (מספר התשלומים קטן ממספר התשלומים המינימלי לעסקת קרדיט). יש ליצור קשר עם חברת האשראי לפרטים נוספים.
403 לא ניתן לבצע עסקת קרדיט (סכום העסקה קטן מסכום המינימלי לתשלום). יש ליצור קשר עם חברת האשראי לפרטים נוספים.
404 לא הוזן שדה מספר תשלומים
405 חסר נתון סכום תשלום ראשון /קבוע
406 סה"כ סכום העסקה שונה מסכום תשלום ראשון +סכום תשלום קבוע *מספר תשלומים
408 ערוץ 2 קצר מ-37 תווים
410 דחיה מסיבת dcode
414 בעסקה עם חיוב בתאריך קבוע הוכנס תאריך מאוחר משנה מבצוע העיסקה
415 הוזנו נתונים לא תקינים
416 תאריך תוקף לא במבנה תקין
417 מספר מסוף אינו תקין
418 חסרים פרמטרים חיוניים (להודעת שגיאה זו מתווספת רשימת הפרמטרים החסרים)
419 שגיאה בהעברת מאפיין clientInputPan
420 מספר כרטיס לא ולידי -במצב של הזנת ערוץ 2בעסקה ללא כרטיס נוכח
421 שגיאה כללי -נתונים לא ולידים
422 שגיאה בבנית מסר ISO
424 שדה לא נומרי
425 רשומה כפולה
426 הסכום הוגדל לאחר ביצוע בדיקות אשראית
428 חסר קוד שרות בכרטיס
429 כרטיס אינו תקף לפי קובץ כרטיסים תקפים
431 שגיאה כללית
432 אין הראשה להעברת כרטיס דרך קורא מגנטי
433 חיוב להעביר ב - PinPad
434 אסור להעביר כרטיס במכשיר ה- PinPad
435 המכשיר לא מוגדר להעברת כרטיס מגנטי CTL
436 המכשיר לא מוגדר להעברת כרטיס EMV CTL
439 אין הרשאה לסוג אשראי לפי סוג עסקה
440 כרטיס תייר אינו מורשה לסוג אשראי זה
441 אין הרשאה לביצוע סוג עסקה - סוג אשראי אסור לכרטיס (כרטיס קיים בוקטור 80)
442 אין לבצע Stand-inלאימות אישור לסולק זה
443 לא ניתן לבצע עסקת ביטול - כרטיס לא נמצא בקובץ תנועות הקיים במסוף
445 בכרטיס חיוב מיידי ניתן לבצע אשראי חיוב מיידי בלבד
447 מספר כרטיס שגוי
448 חיוב להקליד כתובת לקוח (מיקוד ,מספר בית ועיר)
449 חיוב להקליד מיקוד
450 קוד מבצע מחוץ לתחום, צ"ל בתחום 1-12
451 שגיאה במהלך בנית רשומת עסקה
452 בעסקת טעינה/פריקה/בירור יתרה חיוב להזין שדה קוד אמצעי תשלום
453 אין אפשרות לבטל עסקת פריקה 7.9.3
455 לא ניתן לבצע עסקת חיוב מאולצת כאשר נדרשת בקשה לאישור (למעט תקרות)
456 כרטיס נמצא בקובץ תנועות עם קוד תשובה 'החרם כרטיס'
457 בכרטיס חיוב מיידי מותרת עסקת חיוב רגילה/זיכוי/ביטול
458 קוד מועדון לא בתחום
470 בעסקת הו"ק סכום התשלומים גבוה משדה סכום העסקה
471 בעסקת הו"ק מספר תשלום תורן גדול מסה"כ מספר התשלומים
472 בעסקת חיוב עם מזומן חיוב להזין סכום במזומן
473 בעסקת חיוב עם מזומן סכום המזומן צריך להיות קטן מסכום העסקה
474 עסקת איתחול בהוראת קבע מחייבת פרמטר J5
475 עסקת ה"ק מחייבת אחד מהשדות: מספר תשלומים או סכום כולל
476 עסקת תורן בהוראת קבע מחייבת שדה מספר תשלום
477 עסקת תורן בהוראת קבע מחייבת מספר מזהה של עסקת איתחול
478 עסקת תורן בהוראת קבע מחייבת מספר אישור של עסקת איתחול
479 עסקת תורן בהוראת קבע מחייבת שדות תאריך וזמן עסקת איתחול
480 חסר שדה מאשר עסקת מקור
481 חסר שדה מספר יחידות כאשר העסקה מתבצעת בקוד אמצעי תשלום השונה ממטבע
482 בכרטיס נטען מותרת עסקת חיוב רגילה/זיכוי/ביטול/פריקה/טעינה/בירור יתרה
483 עסקה עם כרטיס דלק במסוף דלק חיוב להזין מספר רכב
484 מספר רכב המוקלד שונה ממספר הרכב הצרוב ע"ג הפס המגנטי/מספר בנק שונה מ-012/ספרות שמאליות של מספר הסניף שונה מ-44
485 מספר רכב קצר מ- 6ספרות /שונה ממספר הרכב המופיע ע"ג ערוץ 2 (פוזיציה 34 בערוץ 2) כרטיס מאפיין דלק של לאומי קארד
486 ישנה חובת הקלדת קריאת מונה (פוזיציה 30בערוץ )2כרטיס מאפיין דלק של לאומי קארד
487 רק במסוף המוגדר כדלק דו שלבי ניתן להשתמש בעדכון אובליגו
489 בכרטיס דלקן מותרת עסקת חיוב רגילה בלבד (עסקת ביטול אסורה)
490 בכרטיסי דלק/דלקן/דלק מועדון ניתן לבצע עסקאות רק במסופי דלק
491 עסקה הכוללת המרה חייבת להכיל את כל השדות conversion_rate_06, conversion_rate_09, conversion_currency_51
492 אין המרה על עסקאות שקל/דולר
493 בעסקה הכוללת הטבה חיוב שיהיו רק אחד מהשדות הבאים: סכום הנחה/מספר יחידות/% ההנחה
494 מספר מסוף שונה
495 אין הרשאת fallback
496 לא ניתן להצמיד אשראי השונה מאשראי קרדיט/תשלומים
497 לא ניתן להצמיד לדולר/מדד במטבע השונה משקל
498 כרטיס ישראכרט מקומי הספרטור צ"ל בפוזיציה 18
500 העסקה הופסקה ע"י המשתמש
504 חוסר התאמה בין שדה מקור נתוני הכרטיס לשדה מספר כרטיס
505 ערך לא חוקי בשדה סוג עסקה
506 ערך לא חוקי בשדה eci
507 סכום העסקה בפועל גבוה מהסכום המאושר
509 שגיאה במהלך כתיבה לקובץ תנועות
512 לא ניתן להכניס אישור שהתקבל ממענה קולי לעסקה זו
513 יש להעביר תגים מיוחדים ע"פ כללי XML
514 לא ניתן לבצע עסקת הטבה בכרטיס תייר
551 מסר תשובה אינו מתאים למסר הבקשה
552 שגיאה בשדה 55
553 התקבלה שגיאה מהטנדם. הודעת שגיאה זו הינה הודעת כללית אשר מקורה במערכות שב"א. במידה והתקלה חוזרת, יש ליצור קשר עם שב"א בטלפון 03-5264646.
554 במסר התשובה חסר שדה mcc_18
555 במסר התשובה חסר שדה response_code_25
556 במסר התשובה חסר שדה rrn_37
557 במסר התשובה חסר שדה comp_retailer_num_42
558 במסר התשובה חסר שדה auth_code_43
559 במסר התשובה חסר שדה f39_response_39
560 במסר התשובה חסר שדה authorization_no_38
561 במסר התשובה חסר/ריק שדה additional_data_48.solek_auth_no
562 במסר התשובה חסר אחד מהשדות conversion_amount_06, conversion_rate_09, conversion_currency_51
563 ערך השדה אינו מתאים למספרי האישור שהתקבלו auth_code_43
564 במסר התשובה חסר/ריק שדה additional_amunts54.cashback_amount
565 אי-התאמה בין שדה 25לשדה 43
566 במסוף המוגדר כתומך בדלק דו-שלבי יש חובה להחזיר שדות 90,119
567 שדות 25,127לא תקינים במסר עידכון אובליגו במסוף המוגדר כדלק דו-שלבי
598 ERROR_IN_NEG_FILE
599 שגיאה כללית
700 עסקה נדחתה ע"י מכשיר PinPad
701 שגיאה במכשיר pinpad
702 יציאת com לא תקינה
703 PINPAD_TransactionError
704 PINPAD_TransactionCancelled
705 PINPAD_UserCancelled
706 PINPAD_UserTimeout
707 PINPAD_UserCardRemoved
708 PINPAD_UserRetriesExceeded
709 PINPAD_PINPadTimeout
710 PINPAD_PINPadCommsError
711 PINPAD_PINPadMessageError
712 PINPAD_PINPadNotInitialized
713 PINPAD_PINPadCardReadError
714 PINPAD_ReaderTimeout
715 PINPAD_ReaderCommsError
716 PINPAD_ReaderMessageError
717 PINPAD_HostMessageError
718 PINPAD_HostConfigError
719 PINPAD_HostKeyError
720 PINPAD_HostConnectError
721 PINPAD_HostTransmitError
722 PINPAD_HostReceiveError
723 PINPAD_HostTimeout
724 PINVerificationNotSupportedByCard
725 PINVerificationFailed
726 שגיאה בקליטת קובץ config.xml
730 מכשיר אישר עסקה בניגוד להחלטת אשראית
731 כרטיס לא הוכנס
777 תקין, ניתן להמשיך